Uppdragsundersökningar

CAN genomför drogvaneundersökningar bland skolelever på uppdrag av kommuner och län. Då används våra standardiserade frågeformulär, som gör det möjligt för till exempel ett län att jämföra sina resultat med rikets.

År 2018 genomför CAN uppdragsundersökningar för Gotland.