Introduktion till lokal kartläggning

CAN har tagit fram en Introduktion/handledning som riktar sig främst till de minsta kommunerna i Sverige. Råden som ges kan mycket väl även följas av alla kommuner. Tillvägagångssättet vid insamlandet av data, eller vid registerstudier är detsamma. Det som skiljer sig åt är analys och hur man presenterar resultat eftersom man inte alltid kan presentera resultaten i siffror när bastalen man utgår ifrån är små.

De rekommendationer som ges baseras på erfarenheter som CAN har från analyser av CAN-data, som skolelevers drogvanor, frågeundersökningar riktade till vuxna och olika typer av skadeindikatorer samt registerstudier.

Det ska också betonas att det alltid är en bra idé att söka stöd från personer med statistisk kompetens, annars finns betydande risker med att siffror redovisas på felaktigt sätt och att trender och nivåer kan feltolkas.