Administration av utlysningar

CAN administrerar utlysningar av forskningsmedel för Svenska Spels forskningsråd och Systembolagets Alkoholforskningsråd.