CAN:s länsombud

CAN:s länsombud finns i hela landet. De kan ge tips om bra material och vilka lokala aktiviteter som är på gång i ditt län.

Ta kontakt med ditt länsombud!

Stockholms län

Sofia Herlitz
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Stockholms län
010-2231260
sofia.herlitz@lansstyrelsen.se 

Anette Kyhlström
Hela människan 
Sofia Linder
Stockholms stad
Projektledare

Uppsala län

Anna Haid
ANDT-samordnare 
Länsstyrelsen i Uppsala län
010-2233262
anna.haid@lansstyrelsen.se


Södermanlands län

VAKANT


Östergötlands län

Lotta Hjalmarsson-Österholm
Enheten för Social hållbarhet
010-2235281
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se


Jönköpings län

VAKANT


Kronobergs län

Emma Johansson
Folkhälsoutvecklare på Region Kronoberg
emma.1.johansson@kronoberg.se


Kalmar län

Kjell Lindberg
kjelllindberg13@gmail.com


Gotlands län

VAKANT

 


Blekinge län

Jenny Andersson
Folkhälsostrateg
Kommunledningsförvaltningen i Karlshamns kommun
0454-307117
jenny.andersson@karlshamn.se

 


Skåne län

Hanna Mann
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Skåne län
010-224 14 97
hanna.mann@lansstyrelsen.se

 


Hallands län

VAKANT

 


Västra Götalands län

Ulrika Ankargren
Länssamordnare ANDT
Länsstyrelsen, Västra Götalands län
010-224 45 35
ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Ulla Kungur
Projketledare för Trestad2 och drogvaneundersökningen
Preventions- och utvecklingsenheten Göteborgs Stad
031-367 93 26
ulla.kungur@socialresurs.goteborg.se

Håkan Eriksson
Länsnykterhetskonsulent
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland
070-710 66 70
hakan@lansnykterhetsforbundet.nu


Värmlands län

Monica Ekström
Ordf. Brottsofferjouren
070-3194215
monica.ekstrom2@comhem.se


Örebro län

VAKANT

 


Västmanlands län

Ammi Karlsson-Pye
Samordnare Alkohol- och Narkotikaprevention
Fritid och Förebyggande
Förebyggarcentrum
021- 39 78 51
076-569 13 13
ammi.karlsson.pye@vasteras.se


Dalarnas län

VAKANT


Gävleborgs län

Johnny Gustafsson
Drogsamordnare
Gävle kommun
026-179766
johnny.gustafsson@gavle.se


Västernorrlands län

VAKANT


Jämtlands län

Thomas Andersson
Samhällsmedicinsk sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
070-697 64 50
thomas.2.andersson@regionjh.se


Västerbottens län

Mats Lövgren
Inspektör
Avdelning nord, IVO
010-7885386
mats.lovgren@ivo.se


Norrbottens län

Annika Nordstrand
Folkhälsochef
Norrbottens läns landsting
0920-284257
070-3214257
annika.nordstrand@norrbotten.se