Kontakta oss

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du också skicka e-post till info@can.se, så slussas det vidare till rätt person.

Charlotta Rehnman Wigstad
Direktör
072-371 43 27

Administrativa avdelningen

Mia Sundelin
Administrativ chef
072-371 43 20

Ansvarar för HR-frågor, vissa upphandlingar och avtal. Är sekreterare i styrelsen. Svarar på frågor om bemanning, CAN:s styrelsearbete och på övergripande frågor om CAN:s verksamhet.

Charlotta Eskilson
Handläggare
072-371 43 12
Lena Selleby
Redovisningsekonom
072-371 43 04

Ansvarar för frågor som rör CAN:s ekonomi: registrering, månadsrapportering, skatter och årsredovisning. Hanterar ekonomin både för CAN:s ordinarie verksamhet och för externa projekt. Arbetar deltid.

Avdelningen för Analys & Metod

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
072-371 43 19

Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige, Monitormätningarna, CAN:s rapporteringssystem om drogsituationen samt undersökningen Skolelevers drogvanor. Svarar på frågor om narkotika, utredningsverksamheten och övergripande frågor om CAN:s verksamhet.

Anna Englund
Utredare
072-371 43 36

Arbetar med den europeiska skolundersökningen ESPAD, undersökningen Skolelevers drogvanor samt drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner. Svarar på frågor om konsumtionsutvecklingen bland unga i Sverige och Europa.

Björn Trolldal
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 07

Arbetar främst med Monitormätningarna med fokus på anskaffningen av alkohol. Är knuten till Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Erica Sundin
Utredare
072-371 43 32

Arbetar med undersökningen Vanor och konsekvenser och särskilt med fokus på konsekvenser för andra än brukaren (Harm to others). Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Isabella Gripe
Utredare
072-371 43 10

Huvudansvarig för den nationella undersökningen Skolelevers drogvanor, arbetar med drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner. Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Johan Svensson
Utredare med forskningskompetens
070-400 30 12

Arbetar i forskningsprojekt om marknadsföring av spel via sociala medier, finansierat av Svenska Spels forskningsrådArbetar halvtid vid CAN och halvtid vid Institutionen för folkhälsa vid Stockholms universitet.

Jonas Raninen
Utredare med forskningskompetens
073-931 31 64

Arbetar med den longitudinella studien Futura01 och forskar på alkoholkonsumtion bland unga och äldre. Är knuten till Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Martina Zetterqvist
Utredare
072-371 43 05

Har särskilt fokus på konsumtionsutvecklingen av tobak. Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige, undersökningen Skolelevers drogvanor och med Monitormätningarna.

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
072-371 43 34

Ansvarar för CAN:s samverkan med forskning och är speciellt verksam inom projektet Vanor och konsekvenser. Arbetar även i forskningsprojekt om barn till föräldrar som dricker för mycket och om ungas sjunkande alkoholkonsumtion, finansierade av Systembolagets alkoholforskningsråd. Arbetar 90 procent på CAN och resterande tid på Karolinska institutet som forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap

Siri Thor
Utredare
072-371 43 24

Huvudansvarig för drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner, arbetar med den nationella undersökningen Skolelevers drogvanor. Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Tony Nilsson
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 14

Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige med fokus på alkohol samt med det lokala ANDT-prevetionsindexet. 

Avdelningen för Kommunikation & Samverkan

Sara Kristensson
Kommunikationschef & Avdelningschef
072-371 43 21

Kontaktperson för media.

Birgitta Spens
Samordnare
072-371 43 22

Ansvarar för verksamhet som riktar sig till unga och vuxna i ungas närhet, till exempel Drugsmart, Local Hero och ANDT på schemat, samt verksamhet som rör barn som växer upp i familjer med missbruk.

Clara Henriksson
Samordnare
072-371 43 26

Ansvarar för CAN:s nätverk med länsombud, medlemsorganisationer med flera, samordnar utbildningar och externa arrangemang. Arbetar med rörlig media.

Daniel Carlryd
Samordnare
072-371 43 17

Ansvarar för CAN:s nätverk med länsombud, medlemsorganisationer med flera, samordnar utbildningar och externa arrangemang. Utvecklar nya samarbeten samt administrerar CAN:s föreläsarbidrag.

Ida Ömalm Ronvall
Kommunikatör
072-371 43 25

Arbetar främst med vetenskapskommunikation och med grafisk form av rapporter. Texter till webb och sociala medier. Övriga kommunikatörsuppgifter.

Jimmie Hjärtström
Webbansvarig
072-371 43 23

Ansvarar för drift, uppdatering och utveckling av can.se och drugsmart.com. Arbetar även med grafisk form av olika trycksaker.

Julius von Wright
Chefredaktör
072-371 43 28

Chefredaktör för CAN:s populärvetenskapliga tidskrift Alkohol & Narkotika som utkommer med 6 nummer per år. Svarar på frågor om tidskriften.

Marie Montin
Samordnare
072-371 43 16

Ansvarar för CAN:s nätverk med länsombud, medlemsorganisationer med flera, samordnar utbildningar och externa arrangemang.  Projektledare för KULA (Kunskapsbaserat stöd i utvecklingenav det lokala ANDT-arbetet).

Kristofer Odö
Samordnare
072-371 43 18

Ansvarar för verksamhet som riktar sig till unga och vuxna i ungas närhet, till exempel Drugsmart, Local Hero och ANDT på schemat, samt verksamhet som rör barn som växer upp i familjer med missbruk.