FAKTA OM: ALKOHOL

Vi reviderar för närvarande denna faktaöversikt. Den nya uppdaterade faktaöversikten publiceras under 2020.