CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. 

Debutåldern för substansanvändning går uppåt i åldrarna

Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. 

Ny rapport: Minskat drickande i Sverige

Nedgången störst bland män under 50 år. Om man ser till hela befolkningen så har den totala konsumtionen av alkohol minskat successivt i Sverige...

Barn och alkohol

15% av alla barn i Sverige har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med en förälder som  någon gång under uppväxten haft...

Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

- Över en tioårsperiod har alkoholkonsumtionen minskat med 7 %, säger Björn Trolldal, CAN.Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige...

Kalendarium

18 nov

Sveriges Företagshälsor

Mats Ramstedt föreläser för Sveriges Företagshälsor om "Samtidig användning av andra beroendeframkallande substanser bland alkoholkonsumenter" oc...
18 nov

Besök från Socialdepartementet

En delegation från Socialdepartementet kommer till CAN för ett studiebesök. Besökarna tas emot av direktör Charlotta Rehnman Wigstad och får även...

Se alla kalendarieposterDrugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. 

Drugsmart.com


Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr