CRD – CAN:s rapporteringssystem om droger

CAN samlar regelbundet in information om gatu- och grossistpriser för olika narkotikasorter med hjälp av en enkät till Sveriges polisområden.

CAN samlar regelbundet in information om gatu- och grossistpriser för olika narkotikasorter med hjälp av en enkät till Sveriges polisområden.

Två gånger per år får utvalda rapportörer i Sveriges polisområden besvara en webbenkät. Där rapporteras bland annat gatu- och grossistpriser för ett antal narkotikasorter. Rapportörerna anger också ange om någon ny drog upptäckts, som inte funnits tidigare i området. Rapporteringssystemet har funnits sedan mitten av 1980-talet och kallas "CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD)".

Den senaste publicerade rapporten gäller narkotikaprisutvecklingen perioden 1988–2015. Narkotikaprisutvecklingen är en av de av Regeringen beslutade ANDT-indikatorerna. Uppgifterna om gatupriser rapporteras dessutom vidare internationellt, till FN och EU. De senaste resultaten gäller år 2016 återfinns i Excelfilen Narkotikaprisutvecklingen 2012–2016.

Under 2012 ställdes ett antal tilläggsfrågor om vilka läkemedel rapportörerna uppfattade som vanligt förekommande i regionen. Resultaten presenteras i Läkemedel i missbruksmiljöer 2012 (rapport 138). Under 2015 upprepades dessa frågor i rapporten Läkemedel i missbruksmiljöer 2015 (rapport 157).