<p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2017</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2016</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2015</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2014</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1- 2013</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2012</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2011</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2010</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 2 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 1 - 2009</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 6 - 2008</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 5 - 2008</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 4 - 2008</span>
                    
                     </p> <p>
                    <span class='label'>Nr 3 - 2008</span>
                    
                     </p>

Klassperspektiv på alkoholskador

Alkoholskador drabbar med en påtaglig social ojämlikhet. Det konsu­meras inte mer alkohol i socioekonomiskt svagare grupper men ändå är alkoholskadorna mer omfattande än i samhällets övre skikt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

Återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag

Inledaren: Gapet mellan de allra rikaste respektive fattigaste har ökat i många länder på senare år. I Sverige har andelen relativt fattiga nästan fördubblats under den senaste 20-årsperioden.

Regeringens kommitté för jämlik hälsa: Allt hänger ihop

En rutinmässig särredovisning baserad på socio­ekonomi skulle synliggöra hälsoklyftorna och därmed öka kraven på åtgärder. Det menar Olle Lundberg, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa.

Skolan – viktig faktor för utjämning av klassrelaterad ohälsa

Det finns markanta klassrelaterade skillnader i alkoholrelaterad ohälsa. Enligt Karl Gauffins studier så kan de i första hand förklaras av socioekonomiska skillnader i skolresultat.– I skolan har...

Flen byter skjorta: Småstadens kamp

Nära en tredjedel av Sveriges 290 kommuner har en folkmängd på ­mellan 10 000–20 000 invånare. Låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet är ­vanlig på många håll.De goda sidor ortsborna gärna pekar på...

Krönikan: Inte utan min hund

”Jag kommer inte utan min hund”. Efter långvarigt motivationsarbete för att få en patient att gå in på ett behandlingshem står och faller planeringen på detta villkor. Situationen är inte ovanlig....

Debatt: Kasta inte ut barnet med badvattnet!

Regeringen har fastslagit ett mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En jämlik och jämställd hälsa lyfts även i den nationella jämställdhetspolitiken, inom...

Beställ

Alkohol & politik
Nr 6 - 2016

Pris: 55,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan
Helårsprenumeration Uppdatera

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift som på ett lättillgängligt sätt speglar forskningsnyheter, lagstiftningsfrågor, statistiska nyheter och andra aktuella företeelser på drogområdet. I tidningen hittar du både sociala reportage och faktaartiklar.

Läs mer

I de flesta nummer ägnas en stor del av innehållet åt att allsidigt belysa något aktuellt tema. Det kan exempelvis handla om sambanden mellan alkoholkonsumtion och våld, missbruksvård för kvinnor, barn och droger, anhörigproblematik, metadonbehandling för heroinister eller drogtester i arbetslivet.

Redaktör: Julius von Wright

Läs policyn för CANs tidskrift

Nr 6 - 2016

Även i detta nummer

 • en förälder som sitter i fängelse?
  Att ha en förälder i fängelse är en riskfaktor för att själv hamna där. 
  Solrosen är en verksamhet som försöker bryta mönster.
  ”Det är inte ditt fel att mamma eller pappa är i fängelse” är familjepedagogerna Line Fuchs och Anna Ekbergs viktigaste budskap.

  ”Sluta avrätta våra kamrater”
  ”Hitler slaktade tre miljoner judar. Vi har tre miljoner droganvändare här (i Filippinerna). Jag slaktar dem gärna” sade Filippinernas president Rodrigo Duterte under hösten i en TV-sändning. Svenska Brukarföreningen har i ett öppet brev till presidenten krävt att de utomrättsliga massmorden på människor som använder narkotika måste upphöra. Här publiceras ett uppdaterat utdrag ur brevet.

 • Nordens största fixrum öppnat i Köpenhamn
  Köpenhamns nyöppnade fixrum H17 har sex bås för de som injicerar och åtta för de som röker sina droger. Sjuksköterskor ser till att ingen tar en överdos och att de som behöver får vård. Bland besökarna finns flera svenskar.

  Cannabis på recept prövas i domstol
  Synen på medicinsk cannabis skiftar. I Finland är viss förskrivning legal efter en domstolsprocess. I Danmark har folketinget beslutat om en försöksverksamhet. I Sverige grunnar tullåklagaren på vad hon ska göra med burken medicinsk cannabis och i förvaltningsdomstolen pågår en process om cannabis på licens.

 • Danmark: Allt fler unga svenskar i Köpenhamns fixrum
  Närmare 500 svenskar injicerar eller röker sina droger i Köpenhamns fixrum under ett år. Många är unga. Socialarbetarna Niels Holbraad och Gry Brun Anker möter dem dagligen.

  Indisk alkoholpolitik: Delstaten Kerala vill förbjuda alkohol
  Stängda barer, ”torra dagar” och utökade kontroller är några av de politiska åtgärder som ska begränsa alkoholanvändningen i den indiska delstaten Kerala. ”Inom tio år ska Kerala vara helt alkoholfritt”, har delstatsregeringen fastslagit. Men ute i landsbygdens toddybarer vet man var kryphålen finns.

 • Stressen drog honom till Köpenhamn
  I Köpenhamn är drogerna billigare och polisen jagar inte narkomaner, säger Jonas. Han har levt här utan fast adress sedan ­åttiotalet.

  Alkoholförbud svårt i praktiken
  Flera indiska delstater har, i likhet med Kerala, prövat att skärpa sina alkohollagar. Men de politiska ambitionerna bromsas ofta av svag byråkrati och utbredd korruption.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr