<p><span class='label'>Nr 1 - 2017</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1- 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2008</span>
                    
                  </p>

Ensamkommande och missbruk: I karg jord

Den svenska migrationspolitiken ger svåra förutsättningar för ensamkommande att rota sig. Omplaceringar och tidsbestämda uppehållstillstånd banar väg för psykisk ohälsa vilket kan leda till missbruksproblem. I det här numret tar vi en titt på missbruksproblem bland ensamkommande och följer med läkare, socialsekreterare och polis, men också Ali, som berättar om sina erfarenheter.

I karg jord är det svårt att slå rot

Trettiofemtusen ensamkommande barn kom till Sverige 2015. Sommaren 2016 infördes tillfällig asyllagstiftning, som praktiskt taget gör det omöjligt för ungdomar att få permanenta uppehållstillstånd....

Självmedicinering i ovisshetens skugga

Missbruksvården och polisen ger en dyster bild av den verklighet de stöter på i sitt arbete med ensamkommande. De träffar ungdomar som självmedicinerar med droger i en tillvaro fylld av oro och...

Otryggheten ökar risken för att barn avviker

35 000 ensamkommande barn kom till Sverige 2015. Strax därpå ställde mottagningssystemet om från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd. Resultatet är att barnen mår dåligt och att fler...

Beställ

I karg jord
Nr 1 - 2017

Pris: 65,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan
Helårsprenumeration Uppdatera

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift som på ett lättillgängligt sätt speglar forskningsnyheter, lagstiftningsfrågor, statistiska nyheter och andra aktuella företeelser på drogområdet. I tidningen hittar du både sociala reportage och faktaartiklar.

Läs mer

I de flesta nummer ägnas en stor del av innehållet åt att allsidigt belysa något aktuellt tema. Det kan exempelvis handla om sambanden mellan alkoholkonsumtion och våld, missbruksvård för kvinnor, barn och droger, anhörigproblematik, metadonbehandling för heroinister eller drogtester i arbetslivet.

Redaktör: Julius von Wright

Läs policyn för CANs tidskrift

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr