<p><span class='label'>Nr 4 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2016</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2015</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2014</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1- 2013</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2012</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2011</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2010</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 2 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 1 - 2009</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 6 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 5 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 4 - 2008</span>
                    
                  </p> 
                   <p><span class='label'>Nr 3 - 2008</span>
                    
                  </p>

Barnperspektiv via föräldrastöd

God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.

 

Inledaren: En gång förälder alltid förälder

När en vuxen persons missbruksproblem upptäcks är det viktigt att undersöka om det finns barn som påverkas negativt. Och omvänt, när ett barn blir aktuellt i socialtjänsten bör man skaffa sig en bild...

Stödet uteblev

Maria har fyra barn. Hon har alltid velat deras bästa, men hon har inte alltid klarat av att ta hand om dem. Hon vet hur det känns när barn tas ifrån en och hur tung skulden kan vara.

Sverige ligger efter

Lagen om vård av unga utelämnar föräldrarna. Det har LVU-utredningens rapport kommit fram till. I lagen finns varken tydliga direktiv om delaktighet eller om att få information om barnet. Stödet till...

Viktigt minska separationsskadorna

Umgänge mellan barn och föräldrar är viktigt efter ett omhändertagande, men det kan ske på olika sätt. Även när det inte är lämpligt att de träffas behöver barnet umgås med föräldrarna på ett...

Samverkan krävs

Om en person missbrukar behöver man jobba med hela familjen. Oavsett hur familjen ser ut. Men i många kommuner är det vattentäta skott mellan dem som arbetar med barn och dem som arbetar med vuxna....

Papparollen glöms bort

– För barnet är det viktigt att veta att de har en plats i sin mammas eller pappas hjärta oavsett vad, säger Birgitta Rexmo Andersson, socionom på Behandlingsgruppen i Göteborg.

Krönikan: Drogen och den finska sisun

Leo Honkala avled förra året. Han var en känd finsk brottare och precis som många andra idrottsmän uppväxt med den finländska dopningskulturen.

Orsaker till minskat ungdomsdrickande undersöks

Det är inte bara i Sverige utan i en rad andra länder som drickandet bland unga minskat. Michael Livingston vid Centre for Alcohol Policy Reserach vid La Trobe University i Melbourne är en av de...

Polisen rapporterar om gatupriser på narkotika…

Sedan slutet av 1980-talet har CAN samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Det sker via en webbenkät som fylls i av poliser runt om i landet.

Beställ

Alkohol & Narkotika
Stöd i föräldraskapet
Nr 4 - 2016

Pris: 55,00 kr
Din vara har lagts till i varukorgen. Gå till kassan
Helårsprenumeration Uppdatera

Alkohol & Narkotika är en drogpolitiskt oberoende tidskrift som på ett lättillgängligt sätt speglar forskningsnyheter, lagstiftningsfrågor, statistiska nyheter och andra aktuella företeelser på drogområdet. I tidningen hittar du både sociala reportage och faktaartiklar.

Läs mer

I de flesta nummer ägnas en stor del av innehållet åt att allsidigt belysa något aktuellt tema. Det kan exempelvis handla om sambanden mellan alkoholkonsumtion och våld, missbruksvård för kvinnor, barn och droger, anhörigproblematik, metadonbehandling för heroinister eller drogtester i arbetslivet.

Redaktör: Staffan Hasselgren 

Läs policyn för CANs tidskrift

Även i detta nummer

 • Barnperspektiv genom föräldraperspektiv

  Årligen får flera tusen föräldrar sina barn omhändertagna, ofta är de ensamstående mammor. Många har en missbruksproblematik. RFHL har sett att mammorna mår mycket dåligt efter omhändertagandet, men att de inte får tillräckligt med stöd. Därför startade de projektet Qrut. Där får man kontakt med mammor som socialtjänsten inte når.

 • Det tredelade föräldraskapet

  Det finns inte så mycket forskning om föräldrastöd i Sverige. Men i Stockholms stad har nu studier påbörjats genom utvecklingsprojektet Det tredelade föräldraskapet. Det har resulterat i stödinsatsen Stella med inspiration från Köpenhamn.

 • Honduras – nav för narkotikahandel

  Huvudleden för kokainsmugglingen från Sydamerika till Nordamerika går genom Honduras. Det har bidragit till ett samhälle som präglas av korruption, våld och rädsla.

 • Mexikanisering av Argentina

  Mexicos brist på lag och ordning hänger ihop med narkotikahandeln. Alla omkringliggande länder har med skräck följt utvecklingen. Argentinas roll i narkotikahanteringen är mindre känd.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr