Så görs CAN:s skolundersökning

En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi

Inför 2012 års drogvaneundersökning bland skolelever genomfördes en omfattande revidering av formuläret. I samband med detta sågs även datainsamlingsprocessens över.

Syftet med rapporten är att ge en metodologisk beskrivning av hur CAN:s årliga drogvaneundersökning genomförs från ax till limpa. Rapporten beskriver de olika stegen i datainsamlingen och hur svaren sedan bearbetas.