Nationell fördjupning

- Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården.

Ett arbetsmaterial för att komma vidare

KUNSKAP TILL PRAKTIK

Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner och Landstig (SKL) som syftar till att, med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att alla personer som har behov av samhällets insatser för alkohol- eller narkotikarelaterad problematik ska få bästa möjliga vård.


Du kan låna inspelade föreläsningar i föreläsningsserien Kunskap till praktik från CAN:s bibliotek. Nedan är de olika föreläsningarna sökbara per tema. Det finns även ett fåtal skrifter som hör till en del av föreläsningsserierna, dessa kan också lånas från biblioteket.  Kontakta CAN:s bibliotek om du vill låna föreläsningar eller har några frågor.

Att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården

Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och drogberoende samt samsjuklighet

Juridik, missbruk och beroende

Kartläggning, bedömning och uppföljning

Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet

Riskbruk, missbruk och beroendelära

Samtliga inspelade föreläsningar