Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

I denna PM redovisas uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet under perioden 2001-2016.

Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen är relativt stabil, med en minskning på ungefär en procent mellan 2015 och 2016. Under de senaste tio åren har den totala konsumtionen minskat med åtta procent.

Konsumtionen av spritdrycker minskade däremot med 8 % mellan 2015 och 2016. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen av vodka, whiskey och andra spritsorter minskat med 24 procent.

Beräkningarna baseras på Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013. Uppgifterna för 2016 är dock preliminära. I september 2017 publiceras en CAN-rapport med definitiva uppgifter.