Drogforskningspris till Sven Andréasson

2016-05-18

Sven Andréasson tog den 18 maj emot CAN:s drogforskningspris. Han är idag professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm. 

Sven Andréasson disputerade 1990 vid Karolinska Institutet med avhandlingen “Misuse of alcohol and cannabis among young men: a longitudinal study of health effects”. Juryn skriver i sin motivering att hans bidrag till svensk alkohol- och drogforskning är betydande både vad gäller vetenskaplig publicering och i att tillämpa forskningsresultat i praktisk förebyggande verksamhet

Foto: Jimmie Hjärtström