CAN:s drogforskningspris till Ingrid Nylander!

2015-05-21

Ingrid Nylander tilldelades idag årets drogforskningspris. Ingrid har  på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt  studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av förhållanden i uppväxtmiljön.

Ingrid Nylander är verksam som forskare, universitetslektor och studierektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och sedan 2005 som professor i farmakologi. Ingrid Nylander leder forskargruppen för neurofarmakologi, drogberoende och beteende.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Nomineringsperioden var den 2 februari-2 mars 2015. En priskommitté bestående av Sven Olov Carlsson (ordförande), Anne H Berman, Kent Nilsson, Mats Ramstedt och Kerstin Stenius har utsett pristagaren. Priset, 25 000 kronor, utdelades vid CAN:s årsmöte den 21 maj 2015.