Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Ökade priser på cannabis

CAN:s bevakning av gatupriserna visar att cannabisprodukter ökat i pris under de senaste 5–10 åren. Marijuanapriserna har ökat med ca 50 procent under de senaste tio åren. Gatupriserna för hasch har också stigit, men bara de senaste fem åren och uppgången är lägre, ca 25 procent. Det framgår av rapporten ”Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2014”, som publiceras idag.

Sök forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Ansökningsår 2015

Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. För anslagstilldelningen under 2015 har Svenska Spels forskningsråd beslutat att, med beaktande av sedvanliga krav på vetenskaplig kvalitet, i första hand prioritera forskning som berör studier av effekter av annonsering och marknadsföring på olika gruppers spelbeteende, studier av effekter av olika former av spelansvarsåtgärder och studier som fokuserar på medberoendeproblematiken, inklusive föräldra-/barnperspektivet.

Alcohol’s Harm to Others – Perceptions, Policies and Approaches

Det är rubriken på ett tematiskt möte som CAN är medarrangör till. Mötet äger rum i Helsingfors den 14-17 september 2015 och fram till den 13 mars kan forskare som är intresserade av att presentera sitt arbete skicka in abstracts.

Svenska folkets beroendeproblem inte konstanta

Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 uppfyller inte kriterierna ett år senare. Det framgår av rapporten ”Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak” som CAN presenterar idag.

Elevhälsan spelar roll

Unga upplever missbruk i familjen som en känslig fråga att prata om. De söker gärna information på internet om missbruk i familjen, men när det gäller råd och stöd vill de hellre ha en person att prata med. Skolsköterskor och kuratorer är dem som unga helst skulle vända sig för råd och stöd. Det visar en undersökning som CAN låtit genomföra.

Nominera till CANs drogforskningspris

CAN delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas av en priskommitté på fem personer.

"Gränshandeln inte bakom ungdomars drickande"

Carlsberg Sverige blundar för befintlig kunskap om den svenska alkoholpolitiken och om trender i ungdomsdrickandet. Det skriver Håkan Leifman, Mats Ramstedt och Björn Trolldal i en replik i dagens Göteborgs-Posten.

Ny rapport: Hur mycket röker svensken?

Svenskarna rökte under 2013 totalt närmare 7 miljarder cigaretter eller cirka 870 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
En klar majoritet av dessa cigaretter, 88 procent, var köpta och beskattade i Sverige medan resterande var obeskattade i form av resandeinförsel, smuggling och internetköp.
Rökningen har minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden, främst genom att andelen dagligrökare sjunkit men också för att dagligrökarna röker något färre cigaretter. Mellan 2003 och 2013 bedöms cigarettkonsumtionens nedgång vara i storleksordningen mellan 35 och 50 procent.

Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr