Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Elevhälsan spelar roll

Unga upplever missbruk i familjen som en känslig fråga att prata om. De söker gärna information på internet om missbruk i familjen, men när det gäller råd och stöd vill de hellre ha en person att prata med. Skolsköterskor och kuratorer är dem som unga helst skulle vända sig för råd och stöd. Det visar en undersökning som CAN låtit genomföra.

Nominera till CANs drogforskningspris

CAN delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas av en priskommitté på fem personer.

"Gränshandeln inte bakom ungdomars drickande"

Carlsberg Sverige blundar för befintlig kunskap om den svenska alkoholpolitiken och om trender i ungdomsdrickandet. Det skriver Håkan Leifman, Mats Ramstedt och Björn Trolldal i en replik i dagens Göteborgs-Posten.

Ny rapport: Hur mycket röker svensken?

Svenskarna rökte under 2013 totalt närmare 7 miljarder cigaretter eller cirka 870 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
En klar majoritet av dessa cigaretter, 88 procent, var köpta och beskattade i Sverige medan resterande var obeskattade i form av resandeinförsel, smuggling och internetköp.
Rökningen har minskat kraftigt i Sverige under den senaste tioårsperioden, främst genom att andelen dagligrökare sjunkit men också för att dagligrökarna röker något färre cigaretter. Mellan 2003 och 2013 bedöms cigarettkonsumtionens nedgång vara i storleksordningen mellan 35 och 50 procent.

Missbrukande föräldrar får stöd i sitt föräldraskap

9 av 10 missbrukande föräldrar får stöd från vårdgivare som socialtjänsten och barn- eller vuxenpsykiatrin men också från skolan. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Socioekonomiska skillnader i skolelevers drogvanor

Andelen elever i grundskolan som dricker alkohol och röker eller snusar ligger fortfarande på låga nivåer. Allra minst är användningen av alkohol i grundskolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” som CAN presenterar idag.

Finalister i Årets förebyggare utsedda!

Lotta Hjalmarsson-Österholm, Tommy Moberg och Robert Åkesson. Så heter finalisterna i Årets förebyggare. Vem som tar hem priset avgörs genom en SMS-omröstning som inleds kl 09.00 den 3 november och avslutas kl 15.00 den 6 november. Prisutdelningen äger rum vid CAN-dagen i Stockholm den 6 november.

Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer upp över tid och mycket tyder på att narkotikasituationen försämrats.

"Alkoholen ett samhällsproblem"

Vid den pågående konferensen DrogFokus i Norrköping intervjuades Mats Ramstedt av SVT om undersökningen "Vanor och konsekvenser":
– Det är 30 procent som har någon i sin närhet som dricker för mycket. Sedan är det ungefär hälften av dem som säger att de har påverkats negativt, så totalt sett 15 procent. Det är över en miljon människor som har sådana erfarenheter. Det gör ju att det är ett stort samhällsproblem, säger Mats Ramstedt.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr