Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Skolelevers drogvanor 2015: Alkoholkonsumtionen lägre än någonsin

Mindre än hälften av eleverna i årskurs nio (42 %) har druckit alkohol det senaste året. Det visar siffror från årets undersökning av Skolelevers drogvanor, som CAN presenterade vid ett seminarium i Almedalen idag. Det är en halvering jämfört med år 2000 och den lägsta notering som uppmätts sedan undersökningen började 1971.

Hans Hoff (s) ny ordförande för CAN

Regeringen utsåg vid dagens regeringssammanträde riksdagsledamoten Hans Hoff till ny ordförande för CAN. Hoff sitter i Socialutskottet och är ansvarig för socialdemokraternas arbete med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Forskningspris till Jonas Raninen

​Jonas Raninen, utredare vid CAN och doktorand vid KI, tilldelas årets Ole-Jörgen Skog Award. Syftet med priset är att uppmärksamma forskare tidigt i karriären. Priset delades ut vid KBS årliga symposium i München på torsdagskvällen.

Monitormätningarna: Rökningen minskar, snusandet stabilt

En fjärdedel av befolkningen (24 %) har använt tobak den senaste månaden, i åldersgruppen 17-29 år är andelen mer än var tredje (35 %). Ungefär lika många kvinnor som män röker, medan betydligt fler män snusar. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige” som CAN presenterar idag.

CAN söker vikarierande samordnare

CAN arbetar sedan 2004 med metoden Local Hero. Den går ut på att unga ska initiera och genomföra lokala projekt. Som samordnare för Local Hero ansvarar du för de processledare som utbildar och hjälper de lokala grupperna, föreläser om och utbildar i metoden och deltar i olika events där vi möter målgruppen unga.

CAN:s drogforskningspris till Ingrid Nylander!

Ingrid Nylander tilldelades idag årets drogforskningspris. Ingrid har  på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt  studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av förhållanden i uppväxtmiljön.

Insamling av enkäter till undersökningen Alkohol i Europa – vanor, konsekvenser och attityder

Idag påbörjade CAN insamlingen av enkäter till undersökningen Alkohol i Europa – vanor, konsekvenser och attityder. Enkäten skickas till 6000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 17-84 år och ingår i den första europeiska undersökningen som ska jämföra alkoholvanor, konsekvenser av alkohol och attityder till alkohol i 20 EU-länder.

Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd lämnar stöd till såväl samhällsvetenskaplig som medicinsk alkoholforskning. Forskning av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskadorna prioriteras.

Var fjärde 20-åring kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol

Drygt 27 procent 20-åringarna i Sverige kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol. 11 procent uppger att de kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som CAN har gjort bland 1 200 20-åringar. Kompisar och kompisars syskon är den i särklass vanligaste källan till alkohol för minderåriga.

Monitormätningarna: Stabil utveckling av alkoholkonsumtionen

Konsumtionen sjönk med 4 procent mellan 2013 och 2014, men den ligger ganska stabilt sett över en längre tidsperiod. Det framgår av data från 2014 som CAN presenterade vid en konferens den 17 april.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr