Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Systembolaget tar över finansieringen av Monitor

CAN ansvarar sedan 2013 för de så kallade Monitormätningarna som finansierats av Socialdepartementet. Socialdepartementet har nu beslutat att Systembolaget från och med år 2016 ska finansiera Monitormätningarna.

Ny design på can.se

Idag släpps webbplatsen can.se med ny design. Den största förändringen är att den nu fungerar bättre i mobil och på surfplatta. Vi passar också på att successivt släppa nya versioner av våra faktablad och bygger upp ett nytt pressrum. Senare i vår kommer det även att finnas en engelsk version av webbplatsen.

Användning och skador av ANT i Kalmar län

CAN har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län kartlagt hur konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak ser ut i ett antal av länets kommuner. Genom att också titta på skadeutvecklingen och dödstal kan man dra slutsatser om vilka delar av det förebyggande arbetet som behöver utvecklas.

Ansök om forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd

Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Skolelevers drogvanor -datainsamling 2016

Nu är årets datainsamling igång! Klicka nedan för att lämna in i uppgifter om klassbeteckningar och elevantal. 

Nära var femte ung vuxen kan tänka sig att bjuda yngre syskon på alkohol

18 procent av 20-25-åringarna i landet kan tänka sig att bjuda minderåriga syskon på alkohol. 10 procent kan tänka sig att köpa ut. Det visar en undersökning som CAN låtit genomföra.

Individers alkoholkonsumtion allas angelägenhet

Det slås fast i doktorsavhandlingen ”Drinking behaviors of large groups: Studies disentangling population drinking in Sweden” som Jonas Raninen försvarade den 10 december. Avhandlingen tar sitt avstamp i teorin om det kollektiva drickandet och studerar hur förändringar i befolkningens genomsnittliga alkoholkonsumtion påverkar olika grupper, till exempel dem som dricker måttligt och dem som dricker mycket. En av slutsatserna är att ju fler som inte konsumerar alkohol, desto mindre dricker de som är alkoholkonsumenter, även storkonsumenterna.

Alkoholkonsumtionen bland unga sjunker i hela Sverige

Erfarenheten av alkohol och cigaretter bland elever i årskurs nio är vanligast i Skåne län och användningen av narkotika i samma åldersgrupp är vanligast i Stockholms län. Det framgår av rapporten Skolelevers drogvanor 2015, som CAN presenterar idag.

Årets förebyggare utsedda!

Skellefteå är Årets förebyggande kommun, KSAN är Årets ideella organisation, ANDT på schemat är Årets förebyggande insats och Nina Gual är Årets förebyggare. Det blev klart under konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 11 november.

Rösta på Årets förebyggare!

Tre kandidater har utsetts bland de nominerade till Årets förebyggare 2015. De tre kandidaterna är Petra Isaksson vid Norrköpings kommun, Anders Eriksson vid Sockholms stad och Nina Gual vid Polismyndigheten.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr