Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Välkommen till Reflektion kring prevention!

Behöver du lära dig mer om effektivt förebyggande arbete? Då ska du anmäla dig till Reflektion kring prevention i Örebro den 7-8 maj. På programmet står hälsoekonomi, socioekonomiska bokslut, presentation av en studie om ANDT i skolan och mycket mer.

Låga priser på amfetamin men något ökande för cannabis

Det framgår av PM:n ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2013” som CAN publicerar idag. Jämfört med slutet av 1980-talet är dagens priser på de vanligare narkotikasorterna i grova drag halverade. Nedgången skedde främst under 1990-talet, men exempelvis amfetamin har sjunkit ytterligare något i pris sedan dess och priset uppgår idag till ca 250 kronor per gram i konsumentledet.

4–5 procent av alla barn har en förälder med missbruk eller beroende

Det framgår av en rapport som CAN publicerar idag och som bygger på fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården. Ett syfte med de fördjupade analyserna är att försöka få en uppfattning om omfattningen av problemet, dvs. hur många barn i Sverige som växer upp i en familj med missbruks- eller beroendeproblematik. Skattningarna i rapporten visar att 4–5 procent (4,2–5,2%) av alla barn under 18 år i Sverige bor med en förälder som har missbruks- eller beroendeproblematik.

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillgången ser ut är stor. På CAN får vi ofta frågor från professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta. Därför publicerar vi idag en PM med svar på några vanliga frågeställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.

CANs tabeller nu på webb

Nu finns en Excel-fil med tabeller innehållande data hämtade från CAN:s årliga drogvaneundersökning bland skolelever. Tabellerna visar data från hela tidsserien, dvs. 1971-2013 för årskurs 9 och från 2004-2013 för gymnasiets år 2.

Ny rapport: Hur mycket dricker svensken?

Alkoholkonsumtionen har minskat, vi dricker mer vin, Systembolagets försäljning ökar och resandeinförsel minskar. Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

CAN söker administrativ chef

En välfungerande administration är en förutsättning för möjligheterna att bedriva en kvalitativt sett god verksamhet, inte minst när våra uppdrag och uppdragsgivare blir allt fler och efterfrågan på vår spetskompetens inom området ökar. Jan Lindström går i pension till sommaren och därför söker vi en ny administrativ chef.

Nominera till CANs drogforskningspris

CAN delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas av en priskommitté på fem personer.


Unga vuxna vanligaste källan till alkohol för minderåriga

Oavsett vilken typ av alkohol - folköl, alkohol från Systembolaget eller smugglad alkohol - så är pojkvän/flickvän, kompis eller kompis syskon den vanligaste källan till alkohol för elever i årskurs 9, det framgår av data som CAN publicerar i ett pressmeddelande idag. 

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem

Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. 

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr