Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem

Under 2013 hade ca en miljon individer i åldern 17-84 år så pass allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de var beroende eller hade ett missbruk enligt vedertagna kriterier. Ännu fler påverkas negativt av närståendes bruk. Att närstående dricker för mycket alkohol har negativa konsekvenser för över en miljon vuxna. 

Politik spelar roll!

Det är ett av budskapen för årets kampanj för att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger. CAN är en av tolv arrangörer och vi har tagit fram flyers och vykort i form av checklistor för kommunpolitiker. Titta gärna in på www.duspelarroll.se.

Rapport om drogprevention kring Östersjön

CAN genomförde under 2013 kartläggningar av konsumtion och prevention när det gäller alkohol, narkotika och tobak i kommuner i Litauen, Norge, Ryssland och Sverige. Kommunerna har fått detaljerade resultatrapporter och rekommendationer för hur de kan förbättra sitt preventionsarbete.

CAN söker forskningsansvarig

CAN genomför flera stora undersökningar som gör det möjligt att belysa centrala epidemiologiska och samhällsrelevanta forskningsfrågor inom ANDT-området. Därför vill vi nu förstärka vår forskningskompetens. Ett viktigt led i det arbetet är att rekrytera en forskningsansvarig person med huvudsaklig uppgift att utveckla vårt framtida forskningsarbete.

A supplement to The 2011 ESPAD Report

När 2011 års ESPAD-rapport släpptes saknades data från Bosnien och Hercegovina (Federationen Bosnien och Hercegovina), republiken Kosovo samt Nederländerna eftersom dessa samlade in data ett halvår senare än de andra länderna.

Skolelevers drogvanor: Små regionala skillnader

Skolelever i Skåne län och övriga södra Sverige ligger högst när det gäller alkohol- och tobakskonsumtion, Stockholms län ligger högst när det gäller narkotika och elever i norra Sverige har minst omfattande drogvanor, undantaget snus och hembränt. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2013”, som CAN presenterar idag.

Läkemedel i missbruksmiljöer

Det är namnet på en rapport som publiceras idag. CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges 21 länspolismyndigheter två gånger per år. I de två datainsamlingarna som gjordes 2012 ombads rapportörerna också ange vilka läkemedel de uppfattade förekom i störst omfattning i missbrukssyfte i regionen.

2013 års priser för förebyggande arbete utdelade

Karlskoga & Degerfors är Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker Årets ideella organisation, Gretagruppen Årets förebyggande insats och Slim Lidén är Årets förebyggare. Det blev klart under middagen vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 13 november.

Finalister i kategorin Årets förebyggare utsedda!

Tre finalister är nu utsedda i kategorin Årets förebyggare. En sms-omröstning inleds kl 12.00 den 10 november och avslutas kl 15.00 den 13 november. Priset delas ut på konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 13 november. Nedan kan du se hur de nominerade beskrivs av den/de som nominerat.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr