Nyheter

Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång på CAN.

Svenskar negativt inställda till cannabis

En majoritet av svenska folket har en negativ inställning till cannabis. Det framgår av en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och som presenteras idag.

CAN:s drogforskningspris till Anders Romelsjö

Anders Romelsjö tilldelas årets drogforskningspris för sina viktiga bidrag inom främst epidemiologisk alkoholforskning men även för sin forskning om effekter av förebyggande insatser och behandling. Anders Romelsjö är läkare och professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid KI och har tidigare varit professor vid SoRAD på Stockholms universitet.

Ny undersökning om hur unga får tag på alkohol

En majoritet av 16-åringarna skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte får tag på den genom någon de känner. Det visar en telefonundersökning som CAN har gjort bland 1000 svenska ungdomar inför Valborg. Resultatet slår hål på ett vanligt förekommande argument till att köpa ut.

Välkommen till Reflektion kring prevention!

Behöver du lära dig mer om effektivt förebyggande arbete? Då ska du anmäla dig till Reflektion kring prevention i Örebro den 7-8 maj. På programmet står hälsoekonomi, socioekonomiska bokslut, presentation av en studie om ANDT i skolan och mycket mer.

Låga priser på amfetamin men något ökande för cannabis

Det framgår av PM:n ”Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2013” som CAN publicerar idag. Jämfört med slutet av 1980-talet är dagens priser på de vanligare narkotikasorterna i grova drag halverade. Nedgången skedde främst under 1990-talet, men exempelvis amfetamin har sjunkit ytterligare något i pris sedan dess och priset uppgår idag till ca 250 kronor per gram i konsumentledet.

4–5 procent av alla barn har en förälder med missbruk eller beroende

Det framgår av en rapport som CAN publicerar idag och som bygger på fördjupade analyser av data som samlats in vid en kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendevården. Ett syfte med de fördjupade analyserna är att försöka få en uppfattning om omfattningen av problemet, dvs. hur många barn i Sverige som växer upp i en familj med missbruks- eller beroendeproblematik. Skattningarna i rapporten visar att 4–5 procent (4,2–5,2%) av alla barn under 18 år i Sverige bor med en förälder som har missbruks- eller beroendeproblematik.

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga?

Behovet av kunskap om cannabisanvändningens utbredning, förändringar i konsumtionsmönster och hur tillgången ser ut är stor. På CAN får vi ofta frågor från professionella som arbetar med unga, journalister och intresserad allmänhet om just detta. Därför publicerar vi idag en PM med svar på några vanliga frågeställningar om cannabis samt fördjupade analyser av skolelevers drogvanor.

CANs tabeller nu på webb

Nu finns en Excel-fil med tabeller innehållande data hämtade från CAN:s årliga drogvaneundersökning bland skolelever. Tabellerna visar data från hela tidsserien, dvs. 1971-2013 för årskurs 9 och från 2004-2013 för gymnasiets år 2.

Ny rapport: Hur mycket dricker svensken?

Alkoholkonsumtionen har minskat, vi dricker mer vin, Systembolagets försäljning ökar och resandeinförsel minskar. Det är några av slutsatserna i rapporten ”Hur mycket dricker svensken – alkoholkonsumtionen i siffror 2001-2012”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

CAN söker administrativ chef

En välfungerande administration är en förutsättning för möjligheterna att bedriva en kvalitativt sett god verksamhet, inte minst när våra uppdrag och uppdragsgivare blir allt fler och efterfrågan på vår spetskompetens inom området ökar. Jan Lindström går i pension till sommaren och därför söker vi en ny administrativ chef.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr