Kontakta oss

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du också skicka e-post till info@can.se, så slussas det vidare till rätt person.

Anna Raninen
Avdelningschef
072-371 43 21

Tillförordnad direktör

Arbetar med media- och kommunikationsinsatser och är CAN:s presskontakt. Svarar på övergripande frågor om CAN:s verksamhet, med särskilt fokus på våra medieaktiviteter och externa arrangemang.

Administrativa avdelningen

Mia Sundelin
Administrativ chef
072-371 43 20

Ansvarar för HR-frågor, vissa upphandlingar och avtal. Är sekreterare i styrelsen. Svarar på frågor om bemanning, CAN:s styrelsearbete och på övergripande frågor om CAN:s verksamhet.

Britta Grönlund
Chefssekreterare
072-371 43 30

Arbetar bl.a. med redigering av CAN:s rapporter samt administration av Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA).

Lena Selleby
Redovisningsekonom
072-371 43 04

Ansvarar för frågor som rör CAN:s ekonomi: registrering, månadsrapportering, skatter och årsredovisning. Hanterar ekonomin både för CAN:s ordinarie verksamhet och för externa projekt. Arbetar deltid.

Håkan Leifman
Direktör
070-343 24 81

(Tjänstgör i Sri Lanka)

Ansvarar för CAN:s verksamheter. Har under de senaste 20 åren arbetat med ANDT-frågor, som forskare med inriktning på epidemiologi och policyforskning samt med utvecklingsfrågor med fokus på prevention och policy. Svarar på frågor om CAN:s undersökningar.

Avdelningen för Analys & Metod

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
072-371 43 19

Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i SverigeCAN:s rapporteringssystem om drogsituationen samt undersökningen Skolelevers drogvanor. Svarar på frågor om narkotika, utredningsverksamheten och övergripande frågor om CAN:s verksamhet.

Anna Englund
Utredare
072-371 43 36

Arbetar med den europeiska skolundersökningen ESPAD, undersökningen Skolelevers drogvanor samt drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner. Svarar på frågor om konsumtionsutvecklingen bland unga i Sverige och Europa.

Björn Trolldal
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 07

Arbetar med Monitormätningarna med fokus på anskaffningen av alkohol. Arbetar även med projektet ILFA som går ut på att följa och utveckla lokalt förebyggande arbete tillsammans med kommuner. Är knuten till Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Clara Henriksson
Utredare
072-371 43 26

Har särskilt fokus på konsumtionsutvecklingen av tobak. Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige, undersökningen Skolelevers drogvanor och med Monitormätningarna. Arbetar även med projektet ILFA som går ut på att följa och utveckla lokalt förebyggande arbete tillsammans med kommuner.

Erica Sundin
Utredare
072-371 43 32

Arbetar med undersökningen Vanor och konsekvenser och särskilt med fokus på konsekvenser för andra än brukaren (Harm to others). Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Isabella Gripe
Utredare
072-371 43 10

Huvudansvarig för den nationella undersökningen Skolelevers drogvanor, arbetar med drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner. Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Jonas Landberg
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 35

Arbetar i projekten ”Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: Trender, mönster och mekanismer” samt ”Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av riskfunktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader”, båda finansierade av Forte. Är anställd 50 % vid CAN och 50 % vid Institutionen för folkhälsa vid Stockholms universitet.

Jonas Raninen
Utredare med forskningskompetens
073-931 31 64

Arbetar med den longitudinella studien Futura01 och forskar på alkoholkonsumtion bland unga och äldre. Är knuten till Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Johan Svensson
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 51

Forskningsprojekt om möjliga orsaker till den minskande alkoholkonsumtionen bland ungdomar, finansierat av FORTE. Forskningsprojekt om ungdomars spelande om pengar, finansierat av Svenska spel. Arbetar halvtid vid CAN och halvtid vid Institutionen för folkhälsa vid Stockholms universitet.

Martina Gröndahl
Utredare
072-371 43 27

Arbetar med Monitormätningarna och med projektet ILFA som går ut på att följa och utveckla lokalt förebyggande arbete tillsammans med kommuner.

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
072-371 43 34

Ansvarar samarbetet med Karolinska institutet i egenskap av forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Är speciellt verksam inom projekten Vanor och konsekvenserMonitormätningarna samt i EU-projektet RARHA.

Martina Zetterqvist
Utredare
072-371 43 36

Vikarierar för Anna Englund och arbetar främst med CAN:s skolundersökningar, inklusive uppdragsundersökningar.

Peter Larm
Utredare med forskningskompetens
072-371 43 51

Arbetar med ett forskningsprojekt om varför fler och fler ungdomar inte dricker alkohol finansierat av Forte och  Systembolagets Alkoholforskningsråd. Arbetar halvtid vid CAN och därutöver som lektor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola.

Siri Thor
Utredare
072-371 43 24

Huvudansvarig för drogvaneundersökningar på uppdrag av län och kommuner, arbetar med den nationella undersökningen Skolelevers drogvanor. Är även forskarstuderande vid Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Tony Nilsson
Utredare
072-371 43 14

Arbetar med CAN:s återkommande rapport Drogutvecklingen i Sverige med fokus på alkohol. Är även forskarstuderande vid Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap.

Avdelningen för Kommunikation & Samverkan

Anna Raninen
Avdelningschef
072-371 43 21

Tillförordnad direktör

Arbetar med media- och kommunikationsinsatser och är CAN:s presskontakt. Svarar på övergripande frågor om CAN:s verksamhet, med särskilt fokus på våra medieaktiviteter och externa arrangemang.

Annika Andersson
Utbildningsansvarig
072-371 43 25

Ansvarar för CAN:s återkommande utbildningar samt uppdragsutbildningar. Ansvarar också för den regionala verksamheten tillsammans med CAN:s länsombud i Dalarna, Gotlands, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län. 

Birgitta Spens
Samordnare
072-371 43 22

Arbetar med regionala och lokala projekt som riktar sig till unga, till exempel Local Hero och ANDT på schemat. Ansvarar också för den regionala verksamheten tillsammans med CAN:s länsombud i Jämtlands, Norrbottens, Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län. 

Charlotta Eskilson
1:e bibliotekarie
072-371 43 12

Arbetar i CAN:s bibliotek med att välja, köpa in och göra tillgänglig tryckt och digital information. Arbetar också med att svara på frågor som kommer till biblioteket via olika kanaler samt med bibliotekets sidor på www.can.se.

Daniel Carlryd
Samordnare
072-371 43 17

Ansvarar för samverkan med CAN:s medlemsorganisationer. Utvecklar samarbeten som nätverk, utbildningar och externa arrangemang. Administrerar CAN:s föreläsarbidrag och leder arbetsgrupp för Drugsmarts skrivartävling.

Irma Kilim
Samordnare
072-371 43 05

Arbetar med lokalt förebyggande arbete och samarbeten med kommuner i andra länder. Ansvarar också för den regionala verksamheten tillsammans med CAN:s länsombud i Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Jimmie Hjärtström
Webbansvarig
072-371 43 23

Ansvarar för drift, uppdatering och utveckling av can.se och drugsmart.com. Arbetar även med grafisk form av rapporter och övriga trycksaker.

Julius von Wright
Redaktör
072-371 43 28

Chefredaktör för CAN:s populärvetenskapliga tidskrift Alkohol & Narkotika som utkommer med 6 nummer per år. Svarar på frågor om tidskriften.

Kristofer Odö
Samordnare
072-371 43 18

Ansvarar för webbplatsen drugsmart.com och verksamhet som rör barn som växer upp i familjer med missbruk.

Miriam Klint
Bibliotekarie
072-371 43 16

Arbetar i CAN:s bibliotek med att välja, köpa in och göra tillgänglig tryckt och digital information. Arbetar också med att svara på frågor som kommer till biblioteket via olika kanaler samt med bibliotekets sidor på www.can.se.