Träff med medlemsorganisationer

Årets medlemsorganisationsträff äger rum i Göteborg, i anslutning till konferensen Förebygg.nu. Förutom planering inför 2018 är det fokus på framgångsfaktorer för samverkan.


Startar 14 november 2017 kl.12:00

Pågår till 14 november 2017 kl.17:00

Plats Folkets Hus, Göteborg