Spridningskonferens av metodmaterialet ANDT på schemat

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. 


Startar 01 november 2017 kl.09:30

Pågår till 01 november 2017 kl.15:30

Plats First Hotell Sundsvall


ANDT på schemat är ett kostnadsfritt metodmaterial för lärare i skolår 6-9 som vill integrera ANDT- frågor i sin ordinarie ämnesundervisning. Dagen syftar till att högstadieskolor, utifrån metodmaterialet, ska få hjälp med att kunna utveckla sitt ANDT-arbete. Dagen kommer även innehålla en presentation av en ny drogvaneundersökning bland länets skolungdomar.