Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du evenemang, kurser, konferenser, seminarier, föreläsningar och andra aktuella händelser.

26 sep

Ideell sektors roll i ANDT-L arbetet i Uppsala län

Tema: Jämställdhet och Jämlikhet

I Strategi och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika,dopning, tobak och läkemedel i Uppsala län 2017-2021 lyfts idèburen sektor fram. Ni har viktig kunskap och engagemang som vi behöver synliggöra. Detta är även en viktig fråga för CAN som är medarrangör. Meverkar gör Daniel Carlryd.

26 sep

Fyrlänskonferens i norr

Samordnare, polis och tillsynshandläggare i de fyra norrlandslänen har gemensam konferens. CAN är medarrangör tillsammans med Länsstyrelsen.

27 sep

Alkoholen i Europa

Mats Ramstedt presenterar resultat från en europeisk undersökning om alkoholvanor, konsekvenser och attityder i ett jämförande perspektiv. Värd för seminariet är Alkoholpolitiskt forum.

27 sep

Nordisk konferens Suntprat

CAN:s medlemsorganisation Hela människan bjuder in till nordisk konferens tillsammans med Equmenia, Blå kors och Bilda. Kristofer Odö medverkar.

5 okt

Du kan göra skillnad!

- idéburen sektors roll i det drogförebyggande arbetet

Såväl idéburen som offentlig sektor har en viktig roll i ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

26 okt

ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Ett ANDT-arbete med god kvalitét är en del av den hälsofrämjande skolan. Att elever mår bra och inte får problem med ANDT är en förutsättning för att de ska klara skolans kunskapsmål och få en bra start i livet. Denna dag handlar om hur högstadieskolor kan utveckla sitt arbete mot droger och för hälsa. ANDT på schemat är ett metodmaterial för lärare i skolår 6-9 som vill integrera ANDT- frågor i sin ordinarie ämnesundervisning. 

14 nov

Träff med medlemsorganisationer

Årets medlemsorganisationsträff äger rum i Göteborg, i anslutning till konferensen Förebygg.nu. Förutom planering inför 2018 är det fokus på framgångsfaktorer för samverkan.

Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr