Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du evenemang, kurser, konferenser, seminarier, föreläsningar och andra aktuella händelser.

1 feb

Styrgruppsmöte NRS

CAN deltar i styrgruppsmöte för Nordiskt Rusmedels Seminarium, NRS. 2018 års seminarium äger rum på Färöarna i slutet av augusti.

1 feb

Alkoholreklam i sociala medier

Arbetsmöte i forskningsprojekt kring alkoholreklam i sociala medier. CAN deltar i en finsk-svensk studie, som dels tittar på förekomsten av alkoholreklam i sociala medier i de två länderna, dels effekterna av finsk lagstiftning på området.

8 feb

Expertmöte i Tallinn

Mia Sundelin och Irma Kilim medverkar på NDPHS epertsgrupps side event och PAC-möte i Tallinn.

12 feb

Förskolan spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Detta uppmärksammar vi varje år under den nationella uppmärksamhetsveckan ”Spela Roll”. Ju tidigare någon uppmärksammar barnen och börjar arbeta för deras bästa, desto bättre förutsättningar har barnen att växa upp till friska och starka vuxna. Barnens bästa handlar bland annat om rätten till god omvårdnad och trygghet samt en uppväxt fri från missbruk av alkohol och andra droger.

2018 års kampanj har förskolan som fokus. Detta då förskolepersonal har goda möjligheter att upptäcka och hjälpa barn som påverkas negativt av andras drickande – Förskolan Spelar Roll!

  1. 1
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr