Skolelevers drogvanor - datainsamling 2018

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 40 år och ger våra politiker och praktiker viktig kunskap om hur det ser ut i Sverige idag. I år genomför CAN även en totalundersökning på Gotland.

Vi är medvetna om att den nationella undersökningen genomförs samtidigt som Stockholmsenkäten i år. Vi ber om ursäkt för besväret med att undersökningarna kommer samtidigt och vill förtydliga att det endast är en klass per skola som kommer väljas ut till den nationella undersökningen.

Om representativitet i Stockholm blir låg skulle det kunna påverka de nationella resultaten och vi hoppas därför att de utvalda skolorna har möjlighet att med en klass, även delta i årets nationella undersökning.

Vi behöver information om klassbeteckningar och elevantal för att kunna administrera undersökningen. Ni som har fått brev om att er skola ingår i 2018 års undersökning, var vänlig och fyll i klassuppgifter genom att använda länken nedan. 

Klicka här för att lämna klassuppgifter

Under vecka 10–12 är det dags för 2018 års skolundersökning. Material och instruktioner anländer under vecka 9 från CAN till de klasser som valts ut att delta. Av våra lärarinstruktioner framgår i detalj hur undersökningen genomförs. Eleverna är anonyma och inga resultat redovisas för enskilda klasser. I en uppdragsundersökning kan det förekomma att enskilda skolor redovisas, detta förutsatt att elevunderlaget är tillräckligt stort.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN. Nedan följer en lista på de lokala undersökningarnas respektive kontaktperson.

UppdragsundersökningarKontakt
Region Gotland Veronica Hermann
   

Sökord: Skola 2018 , Skola2018