Skolelevers drogvanor - datainsamling 2017

På uppdrag av Socialdepartementet genomför CAN varje vår undersökningar om ungdomars drogvanor i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Studien har pågått i över 40 år och ger våra politiker och praktiker viktig kunskap om hur det ser ut i Sverige idag. I år genomför CAN även totalundersökningar i Västernorrland, Gävleborg och Kalmar.

Under vecka 11–13 är det dags för 2017 års skolundersökning. Gymnasieelever som har praktik under undersökningsveckorna kan svara senare, men inte efter 28 april (Valborg). Under vecka 10 anländer material och instruktioner från CAN till de klasser som valts ut att delta. Enkäten görs med papper och penna i klassrummen. Av våra lärarinstruktioner framgår i detalj hur undersökningen genomförs. Eleverna är anonyma och inga resultat redovisas för enskilda klasser. I en uppdragsundersökning kan det förekomma att enskilda skolor redovisas, detta förutsatt att elevunderlaget är tillräckligt stort.

Om du har frågor går det alltid bra att kontakta oss på CAN, kontaktperson är Anna Englund. Nedan följer en lista på de lokala undersökningarnas respektive kontaktperson.

UppdragsundersökningarKontakt
Kalmar län (ILFA) Clara Henriksson
Region Gävleborg Jennie Palmberg
Västernorrlands län Per-Albin Dahlström