CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. 

CAN svarar på kritik om dopningssiffror

I Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift nr 5/2017, påstås CAN medvetet ”under alla år har tonat ner den illegala användningen av anabola steroider”. 

Färre dör av narkotika

Det rapporterar Svenska Dagbladet, som tagit del av uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Narkotikadödligheten sjönk 2016 till 543 fall, en minskning...

Många har påverkats negativt av föräldrars alkoholkonsumtion

Var femte elev i årskurs 9 uppger att de upplevt att någon av föräldrarna någon gång druckit för mycket alkohol och 14 procent uppger att de haft...

Boxviner bakom högre vinkonsumtion

Vinkonsumtionen i Sverige är idag högre som ett resultat av att boxviner började säljas 1996. Det låga priset har sannolikt haft den största effekten...

Kalendarium

1 feb

Styrgruppsmöte NRS

CAN deltar i styrgruppsmöte för Nordiskt Rusmedels Seminarium, NRS. 2018 års seminarium äger rum på Färöarna i slutet av augusti.

1 feb

Alkoholreklam i sociala medier

Arbetsmöte i forskningsprojekt kring alkoholreklam i sociala medier. CAN deltar i en finsk-svensk studie, som dels tittar på förekomsten av alkohol...

8 feb

Expertmöte i Tallinn

Mia Sundelin och Irma Kilim medverkar på NDPHS epertsgrupps side event och PAC-möte i Tallinn.

12 feb

Förskolan spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Detta uppmärksammar vi varje år under den nationella uppmärksamhetsveck...

Se alla kalendarieposter

Skolelevers drogvanor 2018

Nu är årets datainsamling igång! Klicka nedan för att lämna in i uppgifter om klassbeteckningar och elevantal. 

Nummer 6 av Alkohol & Narkotika finns nu att beställa i webbshopen! 

alkoholochnarkotika.se


Drugsmart.com är Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger. 

Drugsmart.com
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr