CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. 

Koppling mellan ungas hälsa och drogvanor

Många unga rapporterar att de är nöjda både med sig själva, sin hälsa och sin familjs ekonomi. Men det är stora skillnader mellan flickor och pojkar, framför allt när det gäller den egna hälsan. Det är också vanligare att de som är missnöjda använder alkohol, narkotika och tobak jämfört med dem som...

"Viktigt med korrekt information i alkoholdebatten"

Idag står Nordiska rådet som värd för ett kritiserat alkoholpolitiskt seminarium. Det har vid efterforskningar framkommit att det är alkoholindustrin...

Olivia Trygg är årets förebyggare!

Norsjö är Årets förebyggande kommun och Olivia Trygg är Årets förebyggare. Det blev klart under konferensen drogFOKUS i Uppsala den 19 oktober.

Hemtillverkad öl allt vanligare

Hemtillverkning av öl har ökat under senare år och var under 2015 den alkoholdryck som tillverkades mest i hemmen. Det framgår av Monitormätningarna...

Kalendarium

26 jan

Styrgruppsmöte NRS

Styrgruppen för Nordiskt Rusmedels Seminarium (NRS) träffas för att planera 2017 års seminarium. Anna Raninen medverkar.

14 feb

Förskolan spelar roll!

CAN är medarrangör till ett seminarium om hur förskolepersonal kan upptäcka och hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas drickande.

3 apr

Fördjupningsdagar för åtta län

Länsstyrelserna arrangerar fördjupningsdagar för kommunala samordnare i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Värmland sa...

Se alla kalendarieposter

Skolelevers drogvanor 2017

Ingår er skola i årets skolundersökning?

Här lämner ni era uppgifter om klassbeteckning och antal elever i varje klass i er skola.

Lämna uppgifter

Läs senaste numret

Nr 6 - 2016
Klassperspektiv på alkoholskador

För dig som studerar på högskola!

Helårsprenumeration av CAN:s tidskrift A&N för endast 100 :-

Beställ
Kundvagn
Stäng

Din kundvagn (0 varor)

Gå till kassa Summa 29,00 kr